Algemene Info

Hoe aansluiten ?

Hoe sluit ik als nieuw lid aan bij Olympic Brugge ?
Hoe verleng ik mijn jaarlijks lidmaatschap ?

Onderstaande info vind je ook in de infofolder;

 • Vraag een aansluitingskaart in het secretariaat.
 • Deze kaart ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan het secretariaat of aan één van de bestuursleden (bij voorkeur op woensdag tussen 18.00 en 20.00 uur). Voor atleten jonger dan 18 jaar dient één van de ouders (of verantwoordelijke) mee te ondertekenen.
 • Er moet eveneens een inlichtingenfiche worden ingevuld op het secretariaat. Bij de jeugd dient de ondertekening te gebeuren door de ouders (of verantwoordelijke) van de atleet.

Het lidgeld wordt jaarlijks, vòòr 15 oktober, betaald via overschrijving op het rekeningnummer BE38 0014 0892 2572 - GEBABEBB.
Als mededeling vermeld je het geboortejaar en de naam en voornaam.

Lidgeld van benjamin tot master voor het seizoen 2017 – 2018  :

 • 1e lid van het gezin : € 140
 • 2e gezinslid : € 125
 • 3e gezinslid : € 110
 • Gezinskaart : € 425
 • kangoeroes : € 85
 • Lidgeld voor recreanten: € 85 (inclusief kortingskaart van 20% bij RUNNINGCenter en uniek OB aandenkeni) vanaf 18 jaar.

In het lidgeld zit begrepen :

 • De verzekering voor de atleet
 • Aansluiting bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) met bijhorend startnummer. Dit nummer is één jaar geldig en moet tijdens elke wedstrijd gedragen worden
 • Trainingen door gediplomeerde trainers
 • Gebruik van materiaal en de accommodaties tijdens de trainingen
 • Kortingskaart van 20% bij RUNNINGCenter Brugge - Hulste
 • Daguitstap ten gevolge van een puntensysteem
 • Wedstrijdtruitje