De visie van Olympic Brugge omtrent de jeugdwerking werd neergeschreven in het jeugdbeleidsplan. Daarin zijn ondermeer de eindtermen van de jeugdatleten vastgelegd.

Er werd een gedragscode opgesteld voor atleten, ouders, trainers, juryleden en bestuursleden. Deze gedragscode dient onderschreven te worden bij aanvang van het lidmaatschap bij Olympic Brugge.

Beide documenten zijn beschikbaar via de knoppen hieronder