Als je wenst deel te nemen aan een wedstrijd, ben je verplicht om vooraf in te schrijven. Er worden vanaf het seizoen 2021 geen daginschrijvingen ter plaatse meer aanvaard.

Voor de Belgische kampioenschappen gebeuren de inschrijvingen door de club. Als je wenst deel te nemen aan een BK dan kan je dit via mail of op het secretariaat aan de club melden. Een inschrijving voor een kampioenschap betekent niet automatisch dat je ook zal mogen deelnemen. Voor de meeste kamioenschappen is het aantal deelnemers beperkt en wordt er nog een selectie gemaakt. Deze selectie is dan de dinsdag voor de wedstrijd bekend en gepubliceerd op atletiek.nu. Een overzicht van alle Vlaamse en Belgische kampioenschappen vind je terug via DEZE LINK

Voor de andere wedstrijden gebeurt de inschrijving via de website www.atletiek.nu De te volgen procedure kan je raadplegen in dit document (Klik hier).