Olympic  Brugge is gestart met het digitaliseren van haar erfgoed. We willen zoveel mogelijk alle artikels die ooit in de pers verschenen en waarin op de één of andere manier verwezen wordt naar Olympic Brugge bewaren voor het nageslacht. Ook jij kan ons daarbij helpen !! Heb jij nog ergens op zolder oude foto’s of krantenartikels liggen, laat het dan weten via mail aan onze erfgoedverantwoordelijke Ludo Van de Sande. Graag scannen we de documenten in zodat we deze ook elektronisch kunnen bewaren. De originele documenten worden je uiteraard terugbezorgd

Neem gerust een kijkje in ons digitale erfgoed via onderstaande links. Mogelijks heb jij op zolder of in de kelder ook nog wel wat artikels of fotomateriaal liggen. Laat ons dit dan zeker weten zodat we dit ook kunnen vereeuwigen voor het nageslacht.

Copyright ©

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of auteur.